Project Description

§ 4.Bruk av kjørebane

  1. Kjørende skal bruke kjørebanen. Det er forbudt å kjøre på fortau eller gangveg.
    Andre kjørende enn syklende og førere av selvbalanserende kjøretøy må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt. Syklende og førere av selvbalanserende kjøretøy må bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen.
  2. På motorveg og motortrafikkveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg og motortrafikkveg må det bare foregå trafikk med motorvogn, eller vogntog, som lovlig kan kjøres med minst 40 km i timen på vannrett veg. Vegdirektoratet eller den det gir fullmakt kan gjøre unntak i enkelttilfelle fra dette.
    Moped må ikke kjøres på motorveg eller motortrafikkveg.
  3. Det er forbudt å bruke selvbalanserende kjøretøy på veger med fartsgrense over 60 km i timen.