MC

Kjøretimer

 • Kjøretime (45min) 920.-
 • Trinn 2 Trinnvurdering (45min) 1 000.-
 • Trinn 3 Trinnvurdering (45min) 1 000.-
 • Leie av sykkel til Førerprøve (90min) 2 500.-

Annet

 • Baneleie for kurs i presis kjøreteknikk 800.-
 • SMS varsel 100.-
 • Faktura gebyr 65.-

Utvidelser

 • Utvidelse A1 - A2 15 000.-
 • Utvidelse A2 - A 6 000.-

Kurs A1

 • Sikkerhetskurs i trafikk (4t) 4 000.-
 • Sikkerhetskurs på vei (5t) 5 000.-

Kurs A2

 • Kurs i presis kjøreteknikk (4t) 6 000.-
 • Sikkerhetskurs på vei (5t) 6 000.-

Kurs A

 • Kurs i presis kjøreteknikk (4t) 6 000.-
 • Sikkerhetskurs på vei (8t) 7 500.-

Komplette pakker!

A1

 • Obligatoriske timer 13 600.-


  Tinnvurdering trinn 2 og 3
  Sikkerhetskurs i trafikk
  Sikkerhetskurs på veg
  Leie av sykkel til førerprøve
  SMS varsel

 • + 10 Kjøretime 22 700 .-
 • + 20 Kjøretime 31 600 .-
 • + 30 Kjøretime 40 300 .-
 • + 40 Kjøretime 48 800 .-
 • + 50 Kjøretime 57 100 .-

A2

A

NB! Grunnet Covid 19 låner vi ikke ut klær til opplæring. Det vil si at dere må stille med egnet MC utstyr selv.

Vi bruker til vanlig markedsledende Sena 50S intercom system til vår undervisningen. Grunnet Covid pandemien har vi funnet 3 alternative løsninger for våre elever. Vi tilbyr våre elever utrolig gunstige priser på følgende løsninger.

Dette er bedre priser enn hva vi har funnet hos noen andre forhandlere.

Samtidig får alle våre elever gode rabatter på alt av utstyr de kjøper på Ride i Bergen. Ta kontakt, så setter vi deg i kontakt med dem.

Sena 50 Bøyle
kr 1 500.-

Sena 10S
2 500.-

Realiser Drømmen
DelBetal

6, 12 eller 24 Mmd
Du Bestemmer.

DelBetal

La oss ta en prat

All undervisning vil dekke

Får du undervisning hos Roalds Trafikkskole skal du være sikker på at du lærer alt du skal lære. Vi tar ingen snarveier i undervisningen.

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Gjennom opplæringen i trinn 2 skal du lære å mestre sykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Du skal tilegne deg kunnskap om føreropplæringen, sykkelen, ansvar i tilknytning til sykkelkjøring og mennesket som trafikant. Kunnskapsstoffet skal bidra til at du lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at du skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.

Trinn 3 Trafikal del​

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal du lære å beherske kjøring i variert trafikk. Du skal også tilegne seg kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen. Ved avslutningen av trinnet skal dine ferdighet være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses din erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring.

Trinn 4 Avsluttende opplæring

Målene for kurset er hovedsakelig rettet mot din risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. Trafikalt grunnkurs.
En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og trafikken som system utdypes gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og ved slutten.

Tilstrekkelig øving​

Eleven skal i tillegg til sikkerhetskurs på veg ha tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet.

Aktuelt innhold

– Supplerende øving ved trafikkskole
– Privat øving/mengdetrening

Teoriprøve

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Vi har ikke drop-in-prøver, så du må bestille time på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

Oppkjøring / Førerprøve​

Det viktigste du kan gjøre, er å stille godt forberedt slik at du består oppkjøringen på første forsøk. Hvis du stryker, blir det lengre ventetid for deg og andre som skal ta oppkjøring.