Undervisningen i trinn 4 skal bringe eleven fram til hovedmålet. Opplæringen er i stor grad rettet mot elevens risikoforståelse og selvinnsikt. Det er viktig å unngå at det blir oppfattet slik at målene uten videre er nådd ved å gjennomføre den obligatoriske opplæringen. Mange vil ha behov for mer øving, på trafikkskolen eller privat. Ikke minst gjelder dette de som går opp til førerprøve i klasse BE.

Kommentarer til sikkerhetskurs på veg

Grunnlaget for kurset er den erfaringen eleven har fra før med førerkort i klasse B og opplæringen i trinn 2 og 3.

For å nå målene i kurset, må læreren tilrettelegge undervisningen slik at elevene er aktive deltakere. Elevene må få møte aktuelle og utfordrende situasjoner som er egnet for samtale og refleksjon. Tilsvarende sikkerhetskurs på veg for klasse B, skal kurset fokusere bl.a. på å unngå møteulykker og
samarbeide når møtende eller bakenforkjørende kjøretøy foretar forbikjøring.