Trinn 4 Avsluttende opplæring

Opplæringen i trinn 4 skal bringe eleven fram til hovedmålet. Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last – klassene B 96, BE, D1E, DE og T i samsvar med § 27-1, og sikkerhetskurs på veg – klassene B kode 96 og BE i samsvar med § 12-6, og i tillegg har tilstrekkelig øving.

Kurset i lastsikring kan også tas på trinn 2 eller 3 når dette er mest hensiktsmessig og grunnleggende opplæring i lastsikring som beskrevet i trinn 2 er gjennomført.

Mål for trinn 4

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet.

Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.