Når opplæringen i trinn 3 er fullført skal eleven ha grunnlag for å få godt utbytte av opplæringen i trinn 4. Eleven skal kunne kjøre på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter og samtidig er økonomisk og miljøvennlig. Øvingsområdet bør velges slik at eleven bl.a. får trening i å utnytte bilens motorkraft og kjøretøyenes bevegelsesenergi, og i å få til godt samarbeid med de som vil kjøre forbi.