3.5 Trinnvurdering

Trinnvurderingen gjennomføres mot slutten av trinn 3.