3.4 Selvstendig kjøring i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling og er økonomisk og miljøvennlig

Aktuelt innhold
– Ikke virke truende på andre trafikanter
– Ikke unødig hindre eller forstyrre annen trafikk
– Unngå unødig stans
– Utnytte bevegelsesenergi
– Drivstoff-forbruk