3.3 Snuing og bruk av medhjelper2018-08-10T23:15:38+00:00

3.3 Snuing og bruk av medhjelper

Aktuelt innhold
– Vurdere snuplass
– Tilkjøring for rygging
– Plassering av og kommunikasjon med medhjelper