3.3 Snuing og bruk av medhjelper

Aktuelt innhold
– Vurdere snuplass
– Tilkjøring for rygging
– Plassering av og kommunikasjon med medhjelper