3.2 Tydelig, sikker og effektiv kjøring i variert terreng

Aktuelt innhold
– Tydelig fartstilpassing, plassering og tegngiving
– Effektiv bruk av motorkraft og gir og utnytting av bevegelsesenergi
– Utnytte terrenget