3.1 Systematisk og automatisert informasjonsinnhenting2018-08-10T23:12:48+00:00

3.1 Systematisk og automatisert informasjonsinnhenting

Aktuelt innhold
– Bruk av speil
– Utnytte siktsoner ved utgangen av svinger
– Etterkontroll etter å ha passert hindringer, myke trafikanter og to-hjuls kjøretøy
– Trafikk like bak som er vanskelig å se i speil