Kommentarer til trinn 2

Det er viktig at eleven utvikler forståelse for behovet for sikkerhetskontroll og lastsikring tidlig i opplæringen. Med utgangspunkt bl.a. i kjøretøyene som skal brukes i opplæringen og lasten tilhengeren har, kan det legges til rette for slik utvikling gjennom for eksempel oppgaver og gruppediskusjoner. Den grunnleggende forståelsen for både sikkerhetskontroll og lastsikring skal bl.a. være grunnlag for det obligatoriske kurset om lastsikring i trinn 4. Konsekvensene av mangelfull sikkerhetskontroll og lastsikring kan lett bli større ved kjøring med tilhenger. Derfor tillegges kandidatens prestasjoner når det gjelder sikkerhetskontroll større vekt ved førerprøve i klasse BE enn i B.