2.6 Trinnvurdering

Trinnvurderingen gjennomføres mot slutten av trinn 2.