2.4 Plassbehov ved kjøring rett fram og i sving, og kjøring i mot- og utforbakke

Aktuelt innhold
– Plassbehov ved kjøring rett fram
– Plassbehov i sving
– Kjøring i mot- og utforbakke
– Framkommelighet
– Økonomisk kjøring
– Sporvalg