2.3 Til- og frakopling av tilhenger og sikkerhetskontroll

Aktuelt innhold
– Tilkopling
– Frakopling
– Sikring av tilhenger ved parkering og av- og pålasting
– Kontroll av kopling, bremser, hjul og dekk, lys og påbygg
– Kontroll av speil og siktvinkler
– Kontroll av last og lastsikring
– Kontroll før kjøring (daglig kontroll)