2.2 Grunnleggende kunnskap om lastsikring

Aktuelt innhold
– Fysiske krefter
– Grunnleggende krav til lastsikring
– Påbygg og sikringsutstyr