2.1 Kunnskap om risiko i tilknytning til å kjøre bil med tilhenger2018-08-10T23:09:37+00:00

2.1 Kunnskap om risiko i tilknytning til å kjøre bil med tilhenger

Aktuelt innhold
– Uhellstyper
– Risiko ved passering av myke trafikanter og to-hjuls kjøretøy
– Risiko ved bremsing
– Risiko ved dårlig lastsikring