Sikkerhetskontroll MC

Daglig kontroll

Lys – Dekk – Kjede – Bremser

Sensor forventer at elev setter i gang med dette på eget initiativ

LYS:
Ta en rask kontroll at alle lys fungerer.
DEKK:
Sjekk at dekket er helt uten skader.
KJEDE:
Sjekk at kjede er passe slakt/stramt 2-4cm.
BREMSER:
Sett deg på sykkelen ta en rask kontroll av for/bak brems.

Hjul og dekk

Spørsmål

Utfør og forklar sikkerhets kontroll av hjul og dekk.

Svar

Finn fram vognkort og sjekk at dimensjonen stemmer med antall gitt i punkt 12 i mc vognkort. F.eks:110/70-17

110 er bredden i millimeter. 70 er høyden i prosent av bredden. 17 er tommer på felg (diameteren).

Sjekk at dekket er helt og uten skader. Se at dekket er riktig påmontert i forhold til rulle retning og felgkant.

Sjekk også at ventilen står 90 grader, at eventuell eiker er hele og uten skader. Sjekk at hjulet er skrudd skikkelig og at det henger på.

Ved sjekk av hjullager foran be sensor legge vekta bakpå sykkelen slik at forhjulet står fritt. Vend det fra side til side, se at det løper fritt. Skyv dekket fra/til deg og sjekk om det er noe slark.

Konsekvens av feil

Spørsmål

Forklar kravet til mønster dybde og risikoen ved nedslitte dekk.

Svar

Kravet for mønsterdybde er 1.6mm sommer 3mm på vinterføre.

Konsekvens av feil

Risikoen ved å kjøre med nedslitte dekk er fare for vannplaning og reduksjon av veigrepet.

Eksosanlegg og drivstoffanlegg

Spørsmål

Utfør og forklar sikkerhets kontroll av eksosanlegg og drivstoffanlegg.

Svar

Kontrollerer at det ikke er noe lekkasje fra tanken og slanger. Sjekk spesielt bensinkran. Lukt etter bensinlekkasje.

Se at eksosanlegget er helt og sitter fast. Lytt etter lekkasjer.

Konsekvens av feil

Kraftoverføring

Spørsmål

Utfør og forklar sikkerhets kontroll av kraftoverføring fra motor til hjul.

Svar

Med kraftoverføring menes kjede/reim/ kardang som overfører kraften fra motor til bakhjul.

Sjekk at kjedet er pass stramt 2-4cm slakk.

Se at kjede er smurt og kjedelås er riktig montert.

Konsekvens av feil

Er det slakkere enn 4cm bør det strammes. Ett slakt skjede vil slites fortere.

Hvis kjede er for stramt ødelegger det drevet og lager.

Spørsmål

Forklar hvilken risiko det er å kjøre med slitt kjede.

Svar

Konsekvens av feil

Faren med at kjede er slitt og slakt er at det kan hoppe av og låse bakhjul.

For gaffel

Spørsmål

Utfør og forklar sikkerhets kontroll av for gaffelens støtdemper.

Svar

Test om støtdemper i for gaffel fungerer ved å ta tak i bunn av gaffelbein og sjekk om Den sitter skikkelig fast og er uten slakk.

Konsekvens av feil

Spørsmål

Gjør rede for risiko ved lekkasje i gaffelbeinas simringer.

Svar

Konsekvens av feil

Hvis det er lekkasje i simringene kan det lekke ut olje fra støtdemperen. Dette vil gjøre at støtdemperen ikke fungerer skikkelig og veigrepet kan bli redusert.

Fjæring og støtdempere bak

Spørsmål

Utfør og forklar sikkerhets kontroll av støtdemper og fjæring bak.

Svar

Sett deg på sykkelen prøv at demperen bak er fungerer. Ta tak i demperen, sjekk at den sitter godt fast. Se så etter lekkasje fra demperen.

Vis hvordan demperen kan stilles hardere/ løsere. Årsaken til dette er at hvis du kjører med passasjer og bagasje kan det være hensiktmessing å stille demperen hardere for å får bedre veigrep.

Konsekvens av feil

Spørsmål

Nevn konsekvenser ved kjøring med dårlig støtdempere.

Svar

Konsekvens av feil

Risikoen er at du får dårligere veigrep, sykkelen kan oppføre seg uforutsigbart og bremse lengden blir lengre ved dårlige dempere.

Lys og batteri

Spørsmål

Utfør og forklar sikkerhets kontroll av lys og batteri.

Svar

Se at alle lys fungerer og at lykteglass er hele og rengjorte. Sjekk også om ledninger ikke er i klem.

Konsekvens av feil

Spørsmål

Hva kan være konsekvensen av feil montert hovedlyspære?

Svar

Konsekvens av feil

Lyset kan bli feil innstilt og blende møtende og du vil få dårligere sikt ved kjøring i mørket.

Spørsmål

Kontroller batteriet.

Svar

Konsekvens av feil

Ta av salen, finn fram til batteriet. Se at ledningene / poler er hele og uten irr. Sjekk også at ledninger og batteri sitter fast.

Styring

Spørsmål

Utfør og forklar sikkerhets kontroll av styring.

Svar

Vipp sykkelen opp på støtta, sjekk at styre går uanstrengt fra side til side. Hvis du hører knepplyder eller styre går ujevnt må du bytte styrelager. Det er ikke uvanlig at dette blir slitt og styringen blir ujevn. Risikoen er at sving egenskapene til sykkelen endrer seg og i verste fall resulterer i utforkjøring. Sjekk også at slanger og wire ikke er i klem. Trykk også bremsen inn og skyv sykkelen fra/til deg hvis du hører kneppelyder kan øvre styrelager være slitt.

Konsekvens av feil

Spørsmål

Hva kan slakk i styrelager medføre?

Svar

Konsekvens av feil

For mye slakk kan resultere i en ustabil og lite retnings stabil sykkel. Du kan oppleve «Wobble».

Hjul, dekk og hjulstilling bak

Spørsmål

Utfør og forklar sikkerhets kontroll av hjul, dekk og hjul stilling bak.

Svar

Se at felg og dekk er helt og uten skader. Sjekk at det er luft, ok mønsterdybde over 1.6mm, ventilen står rett opp. Se også at dekket er montert riktig i forhold til rulle retning og felgen.Se på felgen og svingarmen som felgen er festet i om dekket har riktig hjulstilling. Det er viktig at felgen er riktig festet slik at sykkelen er retnings stabil.Ta også ta i felgen skyv/dra den fra side til side å kjenn om det er noe slakk i hjullager bak.

Konsekvens av feil

Slakk kan gi en ustabil mc.

Forbrems

Spørsmål

Utfør og forklar kontroll av forbrems.

Svar

Sett deg på sykkelen, pump inn forbremsen og sjekk om det er trykk. Forbremsen skal tåle 50kp trykk. Hendelen har vanligvis full bremseffekt ved 2/3 vandring. Dette kan variere noe ved forskjellig sykler. Hvis hendelen tar langt inne kan det være slitte bremseklosser eller lite bremsevæske. Sjekk også bremseveskenivået, følg bremslanger og sjekk at de er hele og uten lekkasje. Sjekk så bremse skiva at den er hel og tykkelsen er over antall mm som står på siden av skiva. Se så deretter om bremseklossene har belegg og ikke er nedslitte.

Konsekvens av feil

Spørsmål

Hva vil du gjøre hvis bremse veskenivået er på ett minimum?

Svar

Hvis bremseveskenivået er på ett minimum bør du sjekke om bremseklossene er helt nedslitt. Hvis ikke kan det være lekkasje, følg bremseslanger og se etter lekkasje. Bremse vesken er klar så se nøye etter lekkasje, trykkprøv hendelen samtidig som du sjekker om det lekker noe sted.

Konsekvens av feil

Bakbrems

Spørsmål

Utfør og forklar sikkerhets kontroll av bakbremsen.

Svar

Sett deg på sykkelen, trykk inn bakbremsen og sjekk om det er trykk. Bakbremsen skal tåle 100kp trykk. Hendelen har vanligvis full bremseffekt ved 2/3 vandring. Dette kan variere noe ved forskjellig sykler. Hvis hendelen tar langt inne kan det være slitte bremseklosser eller lite bremsevæske. Sjekk også bremseveskenivået, følg bremslanger og sjekk at de er hele og uten lekkasje. Sjekk så bremse skiva at den er hel og tykkelsen er over antall mm som står på siden av skiva. Se så deretter om bremseklossene har belegg og ikke er nedslitte. Se at stag og innfestninger er ok.

Konsekvens av feil

Spørsmål

Hva kan være konsekvensen ved å kjøre med 1mm bremsebelegg?

Svar

Konsekvens av feil

Hvis du har kun 1mm bremsebelegg er det fare for varmgang og at du får redusert bremseffekt. Nedslitte klosser ødelegger skiva og den er kostbar.

Ramme og svingarm

Spørsmål

Utfør og forklar sikkerhets kontroll av ramme og svingarm.

Svar

Sjekk hele rammen at den er fri for skader og sprekk dannelser. Hvis sykkelen har vært skadet kan det oppstå sprekker i rammen etterpå.

Konsekvens av feil

Spørsmål

Forklar hva som kan bli konsekvensen ved å kjøre med slakk i svingarmslager.

Svar

Konsekvens av feil

Ta tak i svingarmen og dra/skyv den bestemt for å sjekke om det er noe slakk. Hvis det er slakk kan konsekvensen bli at sykkelen blir ustabil og lite retnings stabil.

Bekledning

Spørsmål

Utfør og forklar sikkerhets kontroll av hjelmen.

Svar

Se at hjelmen er hel og uten sprekker og skader. Sjekk visiret at det er helt, uten skader og rent. Hakestroppen skal være hel og ikke slitt, og finn CE / E merking inni hjelmen. Dette er for å vite om det er en godkjent hjelm for det europeiske markedet.

Konsekvens av feil

Spørsmål

Gjør rede for ditt valg av påkledning i dag.

Svar

Kjøre utstyret er for å: Holde deg varm en kald sjåfør har lengre reaksjonstid og er mer uoppmerksom. Utstyret er for å beskytte kroppen ved velt. Hvis du sklir langs asfalten vil det bli varmgang og derfor er kjøre utstyr varmebestandig til en viss grad. Den gule vesten er for å bli ekstra synlig for medtrafikanter. Det er mange mc ulykker der fører av andre kjøretøy ikke registrerer motorsykkelen.

Konsekvens av feil

Spørsmål