Sikkerhetskontroll av MC2018-08-27T19:18:31+00:00

Sikkerhetskontroll av MC

Motor med drivstoffanlegg og drivverk

Bensinkrane
Normalkrane:Kranen er åpen når indikatoren på kranen viser PÅ (ON) eller RES (RESERVE), og den er stengt når indikatoren viser AV (OFF).
Vakumkrane:Kranen er åpen når indikatoren viser ON eller RES og motoren går. Når motoren stoppes stenges kranen automatisk da den er styrt av avsuget fra motoren (vakum). I posisjonen PRI er kranen åpen uavhengig av om motoren går eller ikke.
Bensinslange og klemmerSlanger kontrolleres for rifter/sprekker som kan føre til lekkasje. Det skal være klemmer på alle slangeendene, også de som går fra/til eventuell bensinpumpe eller filter.
Oljenivå/lekkasjerOljenivået på motor kontrolleres enten med peilepinne eller ”glassøyet” i sidedekselet på motoren. Det er viktig at det er riktig oljenivå på motoren. Oljelekkasjer oppstår vanligvis ved tappeplugger, oljefilter, simmerringer og rundt pakninger. Med det kan også være sprekker i deksler eller motorblokk.
Kjølesystem
Luftkjøling:Motoren kjøles av luften som passerer kjøleribbene på sylinderene.
VæskekjølingMotoren kjøles av væske som sirkulerer og avgir den opptatte varmen til luften gjennom en radiator. Væsken kan være vann blandet med frostvæske eller så er det olje som benyttes. Temperaturen styres av en termostat som åpnes på ca. 90 Cº.
KjedeKjedet vaskes med et avfettingsmiddel (for eksempel parafin) for å fjerne gammel smøring og støv/sand. Til smøring av kjedet finnes det spesielle smøremidler som trenger godt inn i kjedet slik at det blir ”gjennomsmurt”. Kjedet skal smøres før den blir tørr for å oppnå maksimal levetid. Slakk i kjedet skal være på 2-3 cm på de fleste gatesykler. På en del off-road sykler er det ofte rundt 5 cm. Kjedet må også kontrolleres for ujevn slitasje, slakk et sted og stram et annen sted. Den må også kontrolleres for stivnede ledd. Bruk kun kjedeolje da vanlig olje ødelegger o-ringene. Dersom det er kjedelås skal åpningen alltid peke fremover, sett fra nederste del av kjedet.
KardangKontrollere for eventuelle lekkasjer rundt tetning mot hjul, tappeplugg, fylleplugg og lufteplugg når slik finnes (på toppen av kardanghuset).

Bremser

BremsesystemHydrauliske bremser benytter væske for å sette bremseklosser eller bremsesko under trykk mot skiven/trommelen. Mekaniske bremser bruker wirer eller stag som fører vridning av ”nøkkel” for å oppnå det samme.
Hydraulisk virkemåteNår hendelen/pedalen blir trykket inn/ned, trykker et stempel bremseveske ut i slangen/røret. Dette fører til at bremseklossen presses mot bremseskiven.
BremsevæskenivåNivået kontrolleres gjennom ”glassøyet” eller gjennomsiktig beholder. For lite væske kan føre til at det kommer luft i systemet og påfølgende tap av bremseeffekt. For mye veske kan føre til at bremsen henger, som kan føre til varmgang og tap av bremseeffekt. Bytt bremsevæsken en gang i året da væskens kokepunkt synker over tid.
TrykkprøveVed å holde et jevnt hardt trykk på bremsen i ca. 5 sek. Hvis hendelen/pedalen beveger seg inn/ned under denne tiden kan det tyde på lekkasje eller slitasje i systemet.
SlitasjeKlosser kontrolleres for tykkelse av belegg, utslitt ved 2-3 mm belegg igjen. Skiver kontrolleres for slitespor og tykkelse på skive (min. mål er oppgitt av fabrikant). Hull i skiver er der for å gi større kjøleflate og må være åpen for å unngå varmgang.
Morkne bremseslangerBremseslanger kontrolleres for sprekker/kuler eller rifter, som kan føre til lekkasje ved hard belastning. Slanger bør skiftes hvert 4. år.
Maks bremseeffektBremsene skal ha oppnådd full effekt før hendelen/pedalen er trykket 2/3 inn/ned. Dette er som en sikkerhetsmargin for full effekt på bremsene. Ved større vandring øker reaksjonstiden.
BremseeffektForan ca. 65-80% av effekten. Bak ca. 20-35 % av effekten. Effektfordelingen er avhengig av sykkeltype, last på sykkelen og bremsetype.

Styring, støtdempere, ramme og svingarm

StyringDet skal være likt utslag på styret til begge sider, det skal være lett å svinge fra side til side. Når hjulene står på linje skal styret stå i midtposisjon.
Støtdempere/forgaffelDempere/gaffel kontrolleres for lekkasje i simmerring. Forgaffel kontrolleres for vriding/skjevheter. Dempere bak kontrolleres for brudd/skader i fjær og skjevhet i støtstang.
RammeRammerør kontrolleres for skader (bulker/skjevheter), spesielt i sveiseskjøter. Lakken på rammen kontrolleres for sprekker da det som regel er en god indikasjon på vridinger/skjevheter eller sprekker i rammen.
Slakk i styrelagerStyrelagrene kontrolleres ved at bremsene foran holdes inne og sykkelen presses forover og trekkes tilbake mens det kjennes etter om styrelagrene slarker eller klikker. Eventuell slakk i lagrene må utbedres straks.
Slakk i svingarmLa sykkelen stå på hovedstøtten, ta tak i svingarmen og prøv å bevege denne fra side til side. Hvis svingarmen beveger seg er det slakk i den. Må utbedres straks. Skal være låsemutter eller splint.

Hjul og dekk

Mønsterdybde/skaderMønsterdybden på dekket skal kontrolleses på det mest slitte stedet (slitasjeindikator, TWD). Dekkene skal også kontrolleres for skader, rifter eller sprekker som kan føre til punktering eller at dekkene kan eksplodere under hard belastning.
LufttrykkLufttrykket skal kontrolleres når dekkene er kalde. Trykket varierer med de forskjellige sykkeltypene og dekktypene. Pass derfor på at trykket er riktig for sykkel-/dekk-kombinasjonen som skal kontrollers. Feil lufttrykk kan føre til dårligere kjøreegenskaper.
DekkdimensjonDekkenes dimensjon skal stemme med det som står i vognkortet til den gjeldende sykkel. Feil dimensjon kan føre til dårligere kjøreegenskaper. Forbudt å bruke slange i slangeløse dekk.
Ventilens stillingKontroller at ventilen står rett i felgen på dekk med slange. Feil stilling kan føre til lekkasjer.
FelgFelgene kontrolleres for bulker/sprekker og skjevheter (kast).
HjullagerHjullagrene kontrolleres for slakk, treghet og ujevn rullemotstand.

Lys, sikt og elektrisk anlegg

Fjern- og nærlyspærenes monteringPæren skal monteres slik at den ved nærlys lyser opp øvre halvdel av reflektor. På fjernlys skal hele reflektoren være opplyst.
Alle lys som er montert skal virkeDette gjelder alle sykkelens egne lykter og ekstralys.
EkstralysEkstralys (1000 m) skal monteres slik at de kun kan settes på når fjernlys er i bruk. Lykten/ene skal monteres i samme høyde eller lavere enn hovedlykten.
Elektriske ledningerLedninger kontrolleres for skader (klem/gnag) som kan føre til kortslutninger og dermed tap av funksjoner i det elektriske anlegget, eller i verste fall brann.
BatteriKontroller syrenivå på syrebatterier. Kontroller polene for irr. Kabler og kontakter til batteri kontrolleres for skader. Syrevekt på batteri måles for å finne batteriets tilstand. Overløpsslange ikke ned på ramme.
StøydempingPlugghetter skal være radiostøydempet (skjermet med metallkappe), eller så skal pluggene være R-merket.

Spørsmål