4.2 Tilstrekkelig øving2018-08-27T20:22:43+00:00

4.2 Tilstrekkelig øving

Eleven skal i tillegg til sikkerhetskurs på veg ha tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet.

Aktuelt innhold:

  • Situasjoner, erfaringer og opplevelser
  • Konklusjoner og veien videre