2.2 Grunnleggende praktisk opplæring

Målene for denne delen av opplæringen går fram av målet for trinnet, jf. § 9-3 første til fjerde ledd. Det er
ikke fastsatt et minste timetall. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter
for øvingskjøring.

2.2.1 Motorsykkelens oppbygging, sikkerhet og miljø

Aktuelt innhold:

 • Motor og drivverk
 • Bremsesystemet og hjelpesystemer
 • Styring, svingarm og forgaffel
 • Hjul, dekk og veggrep
 • Nødstopp og bensinkran
 • Avgasser
 • Sidevogn
 • 3- og 4 – hjuls motorsykler

2.2.2 Eier og brukers ansvar for kjøretøyet

Aktuelt innhold:

 • Eier- og føreransvar
 • Forskriftsmessig og forsvarlig stand
 • Motorsykkelens vognkort, egenvekt, nyttelast og effekt
 • Kjøring og sikring av passasjer
 • Sikring av last

2.2.3 Menneskets kapasitet og trafikkens krav

Aktuelt innhold:

 • Forholdet mellom trafikkens krav og menneskets kapasitet
 • Faktorer som virker inn på motorsykkelføreren
 • Kjøreprosessen, informasjonsinnhenting og automatisering
 • Begrenset passiv sikkerhet
 • Hensikt med og krav til sikkerhetsutstyr
 • Påbudt sikkerhetsutstyr
 • Ulike typer sikkerhets- og kjøreantrekk

2.2.4 Gjøre seg klar for kjøring

Aktuelt innhold:

 • Motorsykkelens instrumenter og betjeningsinnretninger
 • Start og stopp av motor
 • Bruk av motorsykkelens parkeringsstøtter
 • Forflytte motorsykkelen uten hjelp av motor, fremover og bakover, rett frem og i sving ved
  å gå ved siden av den
 • Valg av motorsykkel som passer den enkeltes behov og ferdighetsnivå
 • Innta en hensiktsmessig sittestilling med løse armer og lett bøy i albue
 • Benytte ulike innstillinger for å tilpasse motorsykkelen til fører og eventuell passasjer
 • Motorsykkelens forankringspunkter

2.2.5 Igangsetting og stans, giring, styring og bremsing

Aktuelt innhold:

 • Gode arbeidsrutiner for kjøring av motorsykkelen
 • Igangsetting fra vegkant, rett frem flat veg, med- og motbakke
 • Jevn fartsøkning etter igangsetting
 • Bruk av brems eller kombinasjon av brems/kopling/-giring (kort stans ny start) i motbakke
  for å kunne stå stille og/eller unngå å rulle bakover
 • Igangsetting like før eller i sving, til høyre og venstre; jevn sving og presis plassering både
  gjennom og etter svingen ved hjelp av blikk, styrekommando, forankring og gasskontroll
 • Bruk av bremser
 • Myk stans
 • Forankring/sittestilling
 • Gass, kopling og brems i riktig rekkefølge
 • Presis koordinering av gass (turtall), koplingshendel og gir velger
 • God balanse når motorsykkelen kjøres i gangfart
 • Klargjøring for videre kjøring, rett fram, til høyre og venstre

2.2.6 Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk

Aktuelt innhold:

 • Forankring, blikkbruk, svingpunkt, styrekommando, gasskontroll og presisjon ved kjøring
  på veg
 • Høyre- og venstresvinger i vanlige vegkryss med liten eller ingen trafikk
 • Kurvekjøring på landeveg i liten trafikk
 • Plassering, valg av gir og handlingsberedskap før sving
 • Presis koordinering av gass (turtall), koplingshendel og gir velger
 • Sikre stødige bevegelser i motorsykkelen
 • Hensiktsmessig gir etter fart, kurvatur og terreng
 • Vurdering av stansepunkt for å gjøre igangsettingen enklere ved påfølgende sving til høyre eller venstre

2.2.7 Sikkerhetskontroll

Aktuelt innhold:

 • Hjul og dekk
 • Forbrems og bakbrems
 • Eksosanlegg
 • Kraftoverføring
 • Fjæring og støtdempere
 • Styring, forgaffel
 • Ramme og svingarm
 • Lys og elektrisk anlegg,
 • Varselinnretninger (lamper, lyder som varsler fare m.m.)
 • Bekledning
 • Lasteevne