Trinn 4 Avsluttende opplæring

Opplæringen i trinn 4 skal bringe eleven fram til hovedmålet, og er i stor grad rettet mot elevens risikoforståelse.

Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på veg.

Den obligatoriske delen alene er vanligvis ikke nok til å nå fram til hovedmålet for opplæringen. I tillegg
må det suppleres med tilstrekkelig øving gjennom opplæring ved trafikkskole og/eller annen øving.

Mål trinn 4:

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha tilegnet seg den kompetansen som er
nødvendig for å kunne kjøre motorsykkel i samsvar med hovedmålet. Eleven skal ha utviklet
vilje til å ta ansvar, forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.