3.2 Sikkerhetskurs i trafikk

Det er ikke krav om sikkerhetskurs i trafikk i klasse A2.