MC2018-07-17T21:02:21+00:00

DENNE SIDEN ER UNDER UTVIKLING 

Trinnvurderings skjema

Trinn 2

Trinn 3

Kurs

3.3 Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk for klasse A2 og A

4.1 Sikkerhetskurs på veg

Loggføring

4.1.1
Bilkjøringens risiko

4.1.2
Kjøring i landevegsmiljø

4.1.3
Planlegging og kjøring i variert miljø

4.1.4
Refleksjon og oppsummering

Nyttig

Sikkerhetskontroll

Definisjoner og begrepsavklaringer

Øvelser kjøregård Eikås (A1 -A2 – A)

Les mer om din klasse

Lett MC

Mellom MC

Tung MC