DENNE SIDEN ER UNDER UTVIKLING 

Trinnvurderings skjema

Trinn 2

Trinn 3

Kurs

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk
for klasse A2 og A

Sikkerhetskurs på veg

Loggføring

4.1.2
Kjøring i landevegsmiljø

4.1.3
Planlegging og kjøring i variert miljø

Nyttige sider

Sikkerhetskontroll

Nyttige sider

Dokumenter

Definisjoner og begrepsavklaringer

Øvelser kjøregård Eikås (A1 -A2 – A)

Les mer om din klasse

Lett MC

Mellom MC

Tung MC