Elev

//
Kr 0,00

Avtalevilkår


Avtalen er gyldig når eleven er 18 år, eller ved skriftlig fullmakt fra én eller flere foresatte/verger for elev under 18 år. Dersom foresatte/verger ikke bor på samme folkeregistrerte adresse, må dette opplyses om i avtalen.

Eleven forplikter seg til å: • - Medbringe legimitasjon og trafikalt grunnkursbevis til all øvelseskjøring.

 • - Være edruelig under all opplæring

 • - Møte til avtalt tid og sted.


Om eleven ikke overholder sine forpliktelser, vil kjøretimen ikke bli gjennomført. Eleven vil bli belastet for kjøretimen.

Kjøretimer og timeoversikt


Èn kjøretime tilsvarer 45 minutter. Dersom ikke annet er avtalt, vil en økt alltid vare i 2 x 45 minutter.
Eleven står selv ansvarlig for å holde kontroll på timeantallet som han/hun har brukt.
En fullstendig oversikt over elevs kjørehistorikk ligger tilgjengelig på www.tspelev.no
Eleven kan få tilsendt sin timeoversikt på e-post dersom ønskelig.

Bestiller eleven timer ut over det som er angitt ved avtaleinngåelse, vil disse timene komme utenom.
Timer som overgår det avtalte timeantallet inngår ikke i totalprisen i denne avtalen, men kommer i tillegg.

Betaling:


Faktura for kjøreopplæring kan betales via nettbank, Vips eller ved kontant betaling. All opplæring skal forskuddsbetales innen angitt forfallsdato. Pakkerabatten er kun gyldig dersom faktura betales innen forfallsdato.
Timer som overskrider antallet oppgitt i pakken faktureres fortløpende.

Forskuddsbetaling for kjøring som ikke har blitt benyttet refunderes ved endt opplæring. Pakkerabatten kan ikke kombineres med andre tilbud.

Avbestilling:


Kjøretimer kan senest avbestilles innen klokken 12:00, én virkedag (mandag-fredag) i forkant.

All obligatorisk opplæring kan senest avbestilles innen kl 12:00, to virkedager (mandag-fredag) i forkant.
Obligatorisk opplæring innebærer:

 • Bil:

  - Sikkerhetskurs på bane

  - Sikkerhetskurs på vei

 • MC:

  - Sikkerhetskurs i trafikk

  - Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

  - Sikkerhetskurs på veg


Avbestillinger som ikke blir gjennomført innen tidsfristen vil bli fakturert 100%
Framlegges en gyldig legeerklæring for det aktuelle tidspunktet vil 50% av beløpet bli trekt fra.
Gebyrer tilknyttet kurs vil alltid bli fakturert.

Alle avbestillinger skal skje via SMS til din lærer.