Tidlig og fullstendig overblikk

Tydelig og forutsigbar kjøremåte

Tempo, flyt, avvikling

Handlingsberedskap

Økonomisk og miljøvennlig kjøring

Selvstendig kjøring

Forutsetninger, behov og perspektiv barn og eldre har

Forutsetninger, behov og perspektiv mopedister og motorsyklister har

Forutsetninger, behov og perspektiv førere av store og tunge kjøretøyer har