3.8 Sikker samhandling2018-08-10T21:19:12+00:00

Aktuelt innhold

– Tidlig og fullstendig overblikk

– Tydelig og forutsigbar kjøremåte

– Tempo, flyt, avvikling

– Handlingsberedskap

– Økonomisk og miljøvennlig kjøring

– Selvstendig kjøring

– Forutsetninger, behov og perspektiv barn og eldre har

– Forutsetninger, behov og perspektiv mopedister og motorsyklister har

– Forutsetninger, behov og perspektiv førere av store og tunge kjøretøyer har