3.7 Kjøring i kø, i tunnel og i mørket2018-09-01T20:40:26+00:00

Se-teknikk

Forutse og oppfatte andres atferd og særlig risikoforhold

Plassering og fartstilpassing

Forholdsregler ved stans og parkering

Riktig bruk av påbudt og tillatt lysutstyr

Atferd ved uhell i tunnel og i mørket

Bruk av sikkerhetsutstyr