Se-teknikk

Forutse og oppfatte andres atferd og særlig risikoforhold

Plassering og fartstilpassing

Forholdsregler ved stans og parkering

Riktig bruk av påbudt og tillatt lysutstyr

Atferd ved uhell i tunnel og i mørket

Bruk av sikkerhetsutstyr