3.7 Kjøring i kø, i tunnel og i mørket2018-08-10T21:19:01+00:00

Aktuelt innhold

– Se-teknikk

– Sikt

– Forutse og oppfatte andres atferd og særlig risikoforhold

– Plassering og fartstilpassing

– Forholdsregler ved stans og parkering

– Riktig bruk av påbudt og tillatt lysutstyr

– Atferd ved uhell i tunnel og i mørket

– Bruk av sikkerhetsutstyr