3.6 Kjøring i landevegsmiljø2018-08-10T21:18:51+00:00

Aktuelt linnhold

– Sittestilling, forankringspunkter, rattgrep og ratt-kontroll

– Blikkbruk og informasjonsinnhenting

– Kjøring i områder med fartsgrense 70 km/t eller mer

– Kurs- og fartsstabilitet

– Presis kjøreteknikk

– Kjøreteknikk i kurver

– Normal og rask akselerasjon og retardasjon til og fra ca. 80 km/t

– Kryss, kjøring inn på og ut av større veg

– Særlige risikoforhold

– Møting

– Unngå utforkjøringsulykker

– Å bli forbikjørt – trafikkavvikling

– Forbikjøring

– Stans og parkering