Sittestilling, forankringspunkter, rattgrep og ratt-kontroll

Blikkbruk og informasjonsinnhenting

Kjøring i områder med fartsgrense 70 km/t eller mer

Kurs- og fartsstabilitet

Presis kjøreteknikk

Kjøreteknikk i kurver

Normal og rask akselerasjon og retardasjon til og fra ca. 80 km/t

Kryss, kjøring inn på og ut av større veg

Særlige risikoforhold

Møting

Å bli forbikjørt

Trafikkavvikling

Forbikjøring

Stans og parkering