3.5 Kjøring i bolig, tettsteds- og bymiljø2018-08-10T21:18:43+00:00

Aktuelt innhold

– Helhetlig overblikk

– Tydelig og presis kjøremåte

– Ulike slag kryss

– Regler, skilt og vegoppmerking

– Envegsregulering

– Flere kjørefelt

– Forutse og oppfatte andres atferd og særlig risikoforhold

– Handlingsberedskap

– Samhandling

– Stans og parkering’