Helhetlig overblikk

Tydelig og presis kjøremåte

Ulike slag kryss

Regler, skilt og vegoppmerking

Envegsregulering

Flere kjørefelt

Forutse og oppfatte andres atferd og særlig risikoforhold

Handlingsberedskap

Samhandling

Stans og parkering