Grunnleggende se-teknikk

Oppdage og oppfatte vegkryss, myke trafikanter, hindringer, skilt og oppmerking i god tid

Kjøring inn mot og gjennom kryss med ulik utforming, sikt og regulering

Kjøring mellom kryss

Tilpassing av fart og valg av plassering i forhold til sikt- og trafikkforhold

Tilpassing av fart og valg av plassering i forhold til sikt- og trafikkforhold

Hva er riktig fart i denne situasjonen ?

Hvilke vurderinger må jeg gjøre ?

  • Hva er fartsgrensen på stedet ?
  • Hva kan jeg forvente rundt svingen ?
  • Jeg må ha lav nok fart slik at jeg kan både stoppe på en normal måte, samt kunne akselerere om nødvendig.
  • Hvilket gir gir meg disse mulighetene ?
  • Hva er forsvarlig fart  ?