3.3 Atferd i trafikken2018-08-10T21:18:25+00:00

Aktuelt innhold

– Vegtrafikklovgivningen

– Grunnregler

– Kommunikasjon og samhandling med andre trafikantgrupper som barn, eldre, motorsyklister og førere av store og tunge kjøretøy

– Signal og tegn

– Fartsavpassing

– Veggrep og aktuelle fysiske lover

– Plassering på vegen

– Vikeplikt

– Rygging og vending

– Stans og parkering

– Planovergang

– Motorveg

– Møting

– Tunnelsikkerhet og kjøring i tunnel

– Kjøring i kø og ved flaskehalser

– Forbikjøring

– Mørkekjøring

– Bruk av sikringsutstyr og sikring av personer i bil