Vegtrafikklovgivningen

Grunnregler

Kommunikasjon og samhandling med andre trafikantgrupper som barn, eldre, motorsyklister og førere av store og tunge kjøretøy

Signal og tegn

Fartsavpassing

Veggrep og aktuelle fysiske lover

Plassering på vegen

Vikeplikt

Rygging og vending

Stans og parkering

Planovergang

Motorveg

Møting

Tunnelsikkerhet og kjøring i tunnel

Kjøring i kø og ved flaskehalser

Forbikjøring

Mørkekjøring

Bruk av sikringsutstyr og sikring av personer i bil