2.8 Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk2018-08-10T21:15:25+00:00

– Funksjonell øving ved sammenhengende kjøring i områder med liten trafikk

– Økonomisk og miljøvennlig kjøring