Funksjonell øving ved sammenhengende kjøring i områder med liten trafikk

Økonomisk og miljøvennlig kjøring