Rattgrep og bruk av rattet

Observasjon og tegn ved igangsetting og stans

Kontrollert og behagelig igangsetting og stans, på flat veg, i med- og motbakke med og uten parkeringsbrems

Krypekjøring

Sikring av bil

Kort stans ny start på flat veg og i bakke

Behagelig opp- og nedgiring på flat veg, i med- og motbakke

Normalakselerasjon opp til 60 km/t

Normalbremsing (1,5 – 2 m/s2) fra minst 60 km/t

Stans ved angitt sted fra forskjellige hastigheter

Hard nedbremsing for å kunne stanse foran en hindring

Valg av riktig gir i forhold til fart

Sving til høyre og venstre i vegkryss

Sittestilling og sikt ved rygging

Rygging rett bakover og i sving

Snuing og parkering, ulike metoder, i enkelt miljø