2.7 Grunnleggende bruk av bilen i variert terreng2018-08-10T21:15:14+00:00

– Rattgrep og bruk av rattet

– Observasjon og tegn ved igangsetting og stans

– Kontrollert og behagelig igangsetting og stans, på flat veg, i med- og motbakke med og uten parkeringsbrems

– Krypekjøring

– Sikring av bil

– Kort stans ny start på flat veg og i bakke

– Behagelig opp- og nedgiring på flat veg, i med- og motbakke

– Normalakselerasjon opp til 60 km/t

– Normalbremsing (1,5 – 2 m/s2) fra minst 60 km/t

– Stans ved angitt sted fra forskjellige hastigheter

– Hard nedbremsing for å kunne stanse foran en hindring

– Valg av riktig gir i forhold til fart

– Sving til høyre og venstre i vegkryss

– Sittestilling og sikt ved rygging

– Rygging rett bakover og i sving

– Snuing og parkering, ulike metoder, i enkelt miljø