Før hver kjøretur

For din egen og passasjerenes sikkerhets skyld ber vi deg ta hensyn til følgende punkter før du kjører.

 • Sjekk at lykt- og blinkanlegg fungerer.
 • Sjekk viskerfunksjonen og vindusviskerne for slitasje. Kontroller spylervæskenivået.
 • Påse at du har god sikt gjennom alle rutene i bilen.
 • Still bakspeilet inn slik at du har fritt utsyn bakover. Påse at speilene ikke er tildekket.
 • Kontroller dekktrykket.
 • Sjekk nivå på motorolje, bremsevæske og kjølevæske.
 • Sikre medbrakt bagasje.
 • Ikke overskrid tillatt aksellast eller totalvekten for bilen.
 • Lukk alle dører, panseret og bakluken.
 • Forsikre deg om at det ikke ligger gjenstander på gulvet som kan komme i veien for pedalene.
 • Beskytt barna i egnet barnesete.
 • Sitt riktig i setet. Gi dine passasjerer råd om riktig sittestilling.

Kjøresikkerhet

Av sikkerhetsmessige årsaker må følgende instruksjoner følges.

 • Du må ikke la deg distrahere når du kjører (f.eks. av passasjerer, telefonsamtaler osv.).
 • Kjør aldri når kjøreevnen er nedsatt (f.eks. av medikamenter, alkohol, bedøvende midler osv.).
 • Overhold trafikkreglene og fartsgrensene.
 • Tilpass alltid hastigheten til vei-, trafikk- og værforhold.
 • Ta regelmessige pauser på lange turer (minst annenhver time).

Sittestilling

Sikt

Bilbelte og hodestøtte

Start og stopp av motoren

Bruk av pedaler, gir, parkeringsbrems og andre betjeningsinnretninger

Passasjerer, last m.m.