Forholdet mellom trafikkens krav og menneskets kapasitet

Kjøreprosessen, bearbeiding av informasjon og automatisering

Fysisk og emosjonell tilstand, vær, føre, trafikk og andre forhold

Rus, rusmidler, tretthet og sykdom og andre faktorer som virker inn på føreren