2.3 Eiers og brukers ansvar2018-08-10T21:14:26+00:00

– Førers og eiers ansvar, jf. også trafikalt grunnkurs og førerrollen

– Registrering og eierforhold

– Lasting og sikring av personer og last

– Tauing av kjøretøy

– Dokumenter

– Forsikring og økonomisk ansvar

– Plikter og tiltak ved trafikkuhell