2.2 Bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø2018-09-01T19:57:21+00:00

Kjøretøyets aktive og passive sikkerhet

Førerstøttesystemer, funksjon og varslingsanordninger

Forsvarlig og forskriftsmessig stand

Sikkerhetskontroll

Bil og miljø

Økonomisk og miljøvennlig kjøring

Påbudt og tillatt lysutstyr og bruk av dette