Kjøretøyets aktive og passive sikkerhet

Førerstøttesystemer, funksjon og varslingsanordninger

Forsvarlig og forskriftsmessig stand

Sikkerhetskontroll

Bil og miljø

Økonomisk og miljøvennlig kjøring

Påbudt og tillatt lysutstyr og bruk av dette