2.2 Bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø2018-08-10T21:14:12+00:00

– Kjøretøyets aktive og passive sikkerhet

– Førerstøttesystemer, funksjon og varslingsanordninger

– Forsvarlig og forskriftsmessig stand

– Sikkerhetskontroll

– Bil og miljø

– Økonomisk og miljøvennlig kjøring

– Påbudt og tillatt lysutstyr og bruk av dette