Trinn 2 Trinnvurdering

Du skal, med utgangspunkt i dine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

Målet for trinnet er du skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

De teori målene er følgende:

  1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse B
  2. gjøre rede for bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
  3. gjøre rede for eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
  4. gjøre rede for kjøring med tilhenger
  5. gjøre rede for menneskets kapasitet og trafikkens krav herunder rus, rusmidler og bilkjøring

De praktiske målene er følgende:

  1. gjøre seg klar for kjøring
  2. utføre igangsetting og stans, giring, styring, bremsing og rygging i variert terreng
  3. beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
  4. utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen.

Læreren skal gi eleven en tilrådning i spørsmålet om du har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

Trinnvurderingen skal vare 45 minutter og inneholde før- og etter samtale, i tillegg til praktisk kjøring. Tidsbruken er fordelt på ca 5 min før samtale, 30 min kjøring og 10 min etter samtale.

Fyll ut skjema før du kommer til timen.