Førerkortklasser og vilkår for å få førerkort

Vilkår for å kunne øvingskjøre

Oversikt over opplæringen klasse B, som grunntanker, progresjon og fordeling av opplæringen over tid, måloppnåelse, risikoforståelse og selvvurdering