BIL2018-07-17T21:13:18+00:00

Trinnvurderings skjema

Kurs

Trinn 2

Trinn 3

3.10 Sikkerhetskurs på øvingsbane

4.1 Sikkerhetskurs på veg

Loggføring

4.1.1
Bilkjøringens risiko

4.1.2
Kjøring i landevegsmiljø

4.1.3
Planlegging og kjøring i variert miljø

4.1.4
Refleksjon og oppsummering

Sikkerhetskontroll