Avtalevilkår2018-08-10T20:48:41+00:00

Avtalevilkår

Avtalen er gyldig når eleven er 18 år, eller ved skriftlig fullmakt fra én eller flere foresatte/verger for elev under 18 år. Dersom foresatte/verger ikke bor på samme folkeregistrerte adresse, kreves det underskift fra begge parter.

Eleven forplikter seg til å:

  • Medbringe legimitasjon og trafikalt grunnkursbevis til all øvelseskjøring.
  • Være edruelig under all opplæring
  • Møte til avtalt tid og sted.

Kjøretimer og timeoversikt

Èn kjøretime tilsvarer 45 minutter. Dersom ikke annet er avtalt, vil en økt alltid vare i 2 x 45 minutter. Eleven står ansvarlig for å holde kontroll på timeantallet som han/hun har brukt. En fullstendig
oversikt over elevs kjørehistorikk vil ligge tilgjengelig på www.roaldstra kkskole.no
Eleven kan få tilsendt sin timeoversikt på e-post dersom ønskelig. Dersom elev bestiller eller benytter seg av timer ut over det som er angitt ved avtaleinngåelse, vil også disse timene omfattes av avtalen. Timer som overgår det avtalte timeantallet inngår ikke i totalprisen i denne avtalen, men kommer i tillegg.

Betaling:

Faktura for kjøreopplæring kan betales via nettbank eller ved kontant betaling. All opplæring skal for- skuddsbetales innen angitt forfallsdato. Pakkerabatten er kun gyldig dersom faktura betales innen forfallsdato. Timer som overskrider antallet oppgitt i pakken
faktureres fortløpende.

Forskuddsbetaling for kjøring som ikke har blitt benyttet refunderes ved endt opplæring. Pakkerabatten kan ikke kombineres med andre tilbud.

Avbestilling:

Kjøretimer kan senest avbestilles innen klokken 12:00, én virkedag (mandag-fredag) i forkant.
All obligatorisk opplæring* kan senest avbestilles innen kl 12:00, to virkedager (mandag-fredag) i forkant. Obligatorisk opplæring innebærer: Sikkerhetskurs på bane, sikkerhetskurs på vei: landeveiskjøring og kartkjøring.

*Unntak for veiledningstime trinn 2 og trinn 3. Disse kan senest avbestilles én virkedag i forkant.

Dersom avbestilling ikke gjennomføres innen tidsfristen, og elev ikke kan fremlegge gyldig legeærklæring, vil undertegnede belastes for de utgiftene det skulle medføre.