Bestilling av 50 timers pakken

50 Timer

53 700- 2 500
  • 1 Gratis Kjøretime
  • 50 Kjøretimer
  • Trinn 2 Veiledningstime
  • Trinn 3 Veiledningstime
  • Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane
  • Trinn 3 Forbikjørings kurs
  • Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei
  • Leie av bil til Førerprøve
  • Gebyr Sikkerhetskurs på bane
  • Bompenger
//