Bil

Kjøretimer

 • Kjøretime (45 min) 795.-
 • Trinn 2 Trinnvurdering (45min) 900.-
 • Trinn 3 Trinnvurdering (45min) 900.-
 • Leie av bil til Føreprøve (90min) 2 600.-

Annet

 • Teorikurs 2 000.-
 • Mørkekjøring 2 500.-
 • Gebyr til NAF øvingsbane 1 300.-
 • Faktura gebyr 65.-

Kurs

 • Forbikjøringskurs (45min) 900.-
 • Sikkerhetskurs på øvingsbane (4t) 5 300.-
 • Sikkerhetskurs på veg (13t) 9 000.-

Pakker

 • 10 Kjøretimer 7 600.-
 • 20 Kjøretimer 15 100.-
 • 30 Kjøretimer 22 700.-
 • 40 Kjøretimer 33 400.-
 • 50 Kjøretimer 37 800.-

10 Timer

27 600
-
 • 10 Kjøretimer
 • Obligatorisk opplæring:
 • Trinn 2 Trinnvurdering
 • Trinn 3 Trinnvurdering
 • Trinn 3 Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg
 • Leie av bil til førerprøve
 • Gebyrer:
 • Gebyr NAF øvingsbane
 • Ikke innkludert:
 • Førerprøvegebyr til Statens Vegvesen

20 Timer

35 100
-
 • 20 Kjøretimer
 • Obligatorisk opplæring:
 • Trinn 2 Trinnvurdering
 • Trinn 3 Trinnvurdering
 • Trinn 3 Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg
 • Leie av bil til førerprøve
 • Gebyrer:
 • Gebyr NAF øvingsbane
 • Ikke innkludert:
 • Førerprøvegebyr til Statens Vegvesen

30 Timer

42 700
-
 • 30 Kjøretimer
 • Obligatorisk opplæring:
 • Trinn 2 Trinnvurdering
 • Trinn 3 Trinnvurdering
 • Trinn 3 Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg
 • Leie av bil til førerprøve
 • Gebyrer:
 • Gebyr NAF øvingsbane
 • Ikke innkludert:
 • Førerprøvegebyr til Statens Vegvesen
Populær

40 Timer

50 200
-
 • 40 Kjøretimer
 • Obligatorisk opplæring:
 • Trinn 2 Trinnvurdering
 • Trinn 3 Trinnvurdering
 • Trinn 3 Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg
 • Leie av bil til førerprøve
 • Gebyrer:
 • Gebyr NAF øvingsbane
 • Ikke innkludert:
 • Førerprøvegebyr til Statens Vegvesen

20 Timer

37 200
 • 20 Kjøretimer
 • Trinn 2 Trinnvurdering
 • Trinn 3 Trinnvurdering
 • Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • Forbikjøringskurs
 • Sikkerhetskurs på veg
 • Leie av bil til førerprøve
 • Gebyr NAF øvingsbane
 • Bompenger
 • SMS påminnelser

40 Timer

51 000
 • 40 Kjøretimer
 • Trinn 2 Trinnvurdering
 • Trinn 3 Trinnvurdering
 • Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • Forbikjøringskurs
 • Sikkerhetskurs på veg
 • Leie av bil til førerprøve
 • Gebyr NAF øvingsbane
 • Bompenger
 • SMS påminnelser

La oss ta en hyggelig prat

Kommende kurs

Finansiering

Å betale et helt førerkort på 1 lønning kan være litt mye.
For å hjelpe deg til drømmen har vi i samarbeid med SVEA finas muligheten å tilby deg 6 mnd rentefri nedbetaling.
Om du skulle ønske 12 eller 24 mnd, så fikser vi det også.

All undervisning vil dekke

Får du undervisning hos Roalds Trafikkskole skal du være sikker på at du lærer alt du skal lære. Vi tar ingen snarveier i undervisningen.

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Gjennom opplæringen i trinn 2 skal du lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Du skal tilegne deg kunnskap om føreropplæringen, bilen, ansvar i tilknytning til bilkjøring og mennesket som trafikant. Kunnskapsstoffet skal bidra til at du lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at du skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.

Trinn 3 Trafikal del

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal du lære å beherske kjøring i variert trafikk. Du skal også tilegne seg kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen. Ved avslutningen av trinnet skal dine ferdighet være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses din erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring.

Trinn 4 Avsluttende opplæring

Målene for kurset er hovedsakelig rettet mot din risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. Trafikalt grunnkurs.
En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og trafikken som system utdypes gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og ved slutten.

Kurset har følgende deler:

Del 1 Bilkjøringens risiko
Del 2 Kjøring i landevegsmiljø
Del 3 Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø
Del 4 Refleksjon og oppsummering

Tilstrekkelig øving

Eleven skal i tillegg til sikkerhetskurs på veg ha tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet.

Aktuelt innhold

– Supplerende øving ved trafikkskole
– Privat øving/mengdetrening

Teoriprøve

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Vi har ikke drop-in-prøver, så du må bestille time på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

Oppkjøring / Førerprøve

Det viktigste du kan gjøre, er å stille godt forberedt slik at du består oppkjøringen på første forsøk. Hvis du stryker, blir det lengre ventetid for deg og andre som skal ta oppkjøring.