Kjøretimer

VareVarighetPris
Timepris45 min710.-
Timepris etter 16:0045 min810.-
Trinn 2 Veiledningstime45 min750.-
Trinn 3 Veiledningstime45 min750.-
Trinn 3 Forbikjøringskurs135 min2160.-
Prøve Oppkjøring90 min900.-
Leie av bil til førerprøve90 min2500.-

Kurs

VareVarighetPris
Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane45 min. teori. 135 min. kjøring5000.-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei225 min. teori. 360 min. kjøring8400.-

Annet

VareVarighetPris
Teorikurs3 x 5 t1700.-
Gebyr NAF Øvingsbane1240.-
Bompenger600.-

Trinnene i opplæringen

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole, men du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?

 • Trafikkopplæring
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkekjøring

Er du over 25 år?
Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs, og kan kjøre uten øvelseskjøringsbevis. Husk alltid å ha med deg legitimasjon. Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk for alle. Mørkekjøring kan gjennomføres etter prøven dersom du tar prøven i tidsrommet 16. mars – 31. oktober.

Les mer på vegvesen.no

På dette trinnet skal eleven mestre bilen rent kjøreteknisk.

Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon.

Automatgir eller manuelt gir?
Du kan velge om du vil kjøre opp med automat- eller manuelt gir. Om du kjører opp med automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser føreretten til slike biler. Dersom du senere ønsker å utvide til manuelt gir, må du å ta oppkjøringen på nytt.

Individuell tilpassing
Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses ditt behov og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk trinnvurdering
Trinn 2 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig.

Du lærer blant annet om

 • trafikantgrupper og interessemotsetninger
 • kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
 • å redusere risikoen for ulykker
 • å bli forbikjørt og kjøre forbi

Individuell tilpassing
Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane
Mot slutten avå trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet om hvordan.

 • du sikrer personer og gods
 • kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen

Obligatorisk trinnvurdering
Trinn 3 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter.

For å ha godt utbytte av trinn fire, bør du være god nok til å greie oppkjøringen. Du skal med andre ord være på førerkortnivå. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.

Individuell tilpassing og mengdetrening
Opplæringen på dette trinnet er obligatorisk. For å nå hovedmålet skal du etter endt opplæring:

 • Kunne ferdes trafikksikker
 • Ha god samhandling
 • Kunne ha god trafikkavvikling
 • Ta hensyn til helse, miljø og andres behov
 • Kjøre i samsvar med gjeldene lover og regler

Det er viktig at du mengdetrener mye i opplæringsperioden. Myndighetene anbefaler at du øvelseskjører flere hundre kilometer før du går opp til førerprøven.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg
Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

 • Bilkjøringens risiko
 • Kjøring på landeveg og forbikjøring
 • Avsluttende kjøring i trafikken
 • Refleksjon og oppsummering

Gjennom kurset skal du videreutvikle:

 • forståelse for risikoen ved bilkjøring
 • evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
 • evne til å vurdere deg selv som fører
Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og du trenger ikke bestille time på forhånd.

Du bør så tidlig i opplæringen jobbe med de teoretiske kunnskapene for å få tilstrekkelig forståelse for reglene i trafikken. Dette kan være med på å redusere antall kjøretimer.

Trafikkskolen anbefaler at du gjennomfører et teorikurs selv om dette ikke er obligatorisk. Dette gir deg en bedre forståelse hvordan du skal forholde deg i trafikken samt gjennomføring av teoriprøven på trafikkstasjonen.

Dersom du ikke har gjort det allerede, må du søke om førerkort før du kan ta teoriprøven. Dette gjør du på Min Side på vegvesen.no. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. Tar du teoriprøven for tyngre kjøretøy, må du dessuten levere legeattest. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. I eksamenslokalet besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert.

Når du har bestått teoriprøven må du varsle trafikkskolen og gi fullmakt til å søke om førerprøve. Førerprøven din forutsetter at all opplæring er gjennomført og at nivået på dine ferdigheter er tilstrekkelig. Du må klare oppkjøring innen 3 år etter bestått teoriprøve. For de klassene hvor teoriprøve er avsluttende prøve (Snøscooter S, Moped AM146 og AM147) er teoriprøven gyldig i 5 år.

Alder
Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for. Unntaket er moped og snøscooter, da må alderskravet være oppfylt siden teoriprøven er avsluttende prøve.

Tilrettelagt teoriprøve
Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Dette må dokumenteres. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven.

Strøk du på teoriprøven?
Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

Oppkjøringen tar du på en trafikkstasjon.

Du får tildelt førerprøve etter å ha gitt trafikkskolen fullmakt.

 • Under førerprøven må du kjøre bilen selvstendig
 • Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet
 • Du får vite resultatet med en gang prøven er over

Hva prøven omfatter

 • Du kjører 55-60 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.
 • Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får.
 • Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa
 • Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøringa, og måten du setter fra deg bilen på, er også en del av prøven
 • Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Oppgaver du får mens du kjører
Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte og skiltede steder.

Vurderingen som sensor gjør

 • Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å kjøre videre på egen hånd
 • Det blir lagt vekt på at du har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk
 • Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
 • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
 • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

10 Timer

28 000- 1 210
 • 1 Gratis Kjøretime
 • 10 Kjøretimer
 • Trinn 2 Veiledningstime
 • Trinn 3 Veiledningstime
 • Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane
 • Trinn 3 Forbikjørings kurs
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil til Førerprøve
 • Gebyr Sikkerhetskurs på bane
 • Bompenger

20 Timer

34 600- 1 710
 • 1 Gratis Kjøretime
 • 20 Kjøretimer
 • Trinn 2 Veiledningstime
 • Trinn 3 Veiledningstime
 • Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane
 • Trinn 3 Forbikjørings kurs
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil til Førerprøve
 • Gebyr Sikkerhetskurs på bane
 • Bompenger

30 Timer

41 200- 2 210
 • 1 Gratis Kjøretime
 • 30 Kjøretimer
 • Trinn 2 Veiledningstime
 • Trinn 3 Veiledningstime
 • Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane
 • Trinn 3 Forbikjørings kurs
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil til Førerprøve
 • Gebyr Sikkerhetskurs på bane
 • Bompenger

40 Timer

47 800- 2 710
 • 1 Gratis Kjøretime
 • 40 Kjøretimer
 • Trinn 2 Veiledningstime
 • Trinn 3 Veiledningstime
 • Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane
 • Trinn 3 Forbikjørings kurs
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil til Førerprøve
 • Gebyr Sikkerhetskurs på bane
 • Bompenger

50 Timer

54 400- 3 210
 • 1 Gratis Kjøretime
 • 50 Kjøretimer
 • Trinn 2 Veiledningstime
 • Trinn 3 Veiledningstime
 • Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane
 • Trinn 3 Forbikjørings kurs
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil til Førerprøve
 • Gebyr Sikkerhetskurs på bane
 • Bompenger

Obligatorisk opplæring og gebyrer er inkludert i våre pakker
Ingen skjulte kostnader!

DelBetal